Cover image
Profile

FyzioTouch

0

·

Palackého nám. Rosice, Česko

·

Open until 15:00

Jsme nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na fyzioterapii. Náš přístup vychází z celostního pohledu na člověka. Snažíme se přistupovat ke každému individuálně a vést terapii jako oboustranný dialog. Proto neustále rozšiřujeme služby o další oblasti a možnosti terapií.

Location

Palackého nám. Rosice, Česko

Directions